Wat is Mycotherapie?
Myco is een afgeleide van het griekse woord mukës wat fungus of paddenstoel betekent. Mycotherapie behelst voorkomen van ziektes of behandelen van aandoeningen met gebruikmaking van paddenstoelen, poeder of extracten daarvan. Het woord mycotherapie is nog niet een officiëel erkend woord in de Dikke van Dale. In Duitsland is dat wel het geval.

Basiscursus Mycotherapie

Het gebruik van medicinale paddenstoelen wordt in China binnen de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) reeds duizenden jaren toegepast. In Japan worden paddenstoelen in toenemende mate gebruikt bij behandeling van kanker vanwege actuele onderzoeksresultaten. In Europa zijn beschrijvingen van gebruik van medicinale paddenstoelen door de Romeinen bekend. De Fomitopsis officinalis bijvoorbeeld werd beschreven als diureticum. Ook in de Middeleeuwen en latere periode werden paddenstoelen regelmatig gebruikt ter genezing. Aan het begin van de twintigste eeuw is natuurlijk de uitvinding van het antibioticum penicilline uit de schimmel Penicillium van groot belang geweest (en nog steeds) voor de geneeskunde. Er is momenteel een sterk groeiende interesse onder gezondheidsprofessionals om dit „vergeten” vakgebied opnieuw te exploreren. Men is naarstig op zoek naar nieuwe werkzame stoffen om veel voorkomende ziekten te genezen of de progressie te remmen. Recente dubbelblind placebo gecontroleerde studies tonen aan dat deze hernieuwde belangstelling gegrond is. In de cursus mycotherapie van Zenchi Academy wordt de toepassing van 15 verschillende paddenstoelensoorten besproken. Zenchi wil graag bijdragen aan het vergroten van kennis en ervaring voor het werken met paddenstoelen en haalt daarom deze kennis en ervaring vanuit Duitsland naar de Benelux via cursussen en nascholing aan behandelaars.

Voor meer informatie en aanmelding klik hier 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search